GDPR-beleid

Wij, AMT, respecteren de privacy van onze klanten, vrijwilligers en patiënten en we houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder beschrijven wij ons beleid voor de verwerking van persoonsgegevens:

  1. Doel van verwerking: Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het beheren van uw inschrijving voor onze opleidingen, evenementen en updates.
  2. Rechtsgrond voor verwerking: De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming en is noodzakelijk om u de diensten die u heeft aangevraagd te verlenen.
  3. Soort gegevens: Wij verzamelen en verwerken uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en rijksregisternummer.
  4. Bewaringstermijn: Wij bewaren uw gegevens zolang uw inschrijving actief is en tot wanneer u zelf de vraag stelt de gegevens te verwijderen
  5. Toegang tot gegevens: Uw gegevens zullen enkel bekeken worden door bevoegde personen binnen onze organisatie en enkel wanneer dit noodzakelijk blijkt voor de werking van de vereniging
  6. Overdracht aan derden: Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of op grond van wettelijke verplichting.
  7. Rechten: U heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw gegevens.
  8. Contact: Als u vragen heeft over ons beleid of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@amt.events.